กล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

FUJIKO CAMERA

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

FUJIKO DVR

กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งระบบ CCTV

FUJIKO ACCESSORIES


FUJIKO VH960H
DVR Unparalleled High Resolution DVR กับ FUJIKO VH960H DVR ตัวเลือกที่ดีที่สุดในความเหนือชั้นของหนึ่งระบบ“เครื่องบันทึกรูปแบบดิจิตอล”สมัยใหม่ที่หาคู่เทียมยากพร้อมจะนำคุณก้าวสู่ยุคของความสมบูรณ์แบบระบบกล้องวงจรปิดสมัยใหม่พลังเต็มเปี่ยมกับระบบบันทึกภาพระดับ 960H และเสียงที่ให้ความคมชัดทุกรายละเอียดพร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งโปรแกรมการบันทึกอิสระแต่ละกล้อง แต่ละช่วงเวลาผ่านฮาร์ดดิสก์อีกทั้งฟังก์ชั่นเชื่อมต่อดูภาพเหตุการณ์สด ย้อนหลัง และตั้งค่าระบบผ่านSmart phone, Tablet และ Notebookผ่านเครือข่าย 3G ได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งกว่า

FUJIKO VH960H
DVR Unparalleled High Resolution DVR กับ FUJIKO VH960H DVR ตัวเลือกที่ดีที่สุดในความเหนือชั้นของหนึ่งระบบ“เครื่องบันทึกรูปแบบดิจิตอล”สมัยใหม่ที่หาคู่เทียมยากพร้อมจะนำคุณก้าวสู่ยุคของความสมบูรณ์แบบระบบกล้องวงจรปิดสมัยใหม่พลังเต็มเปี่ยมกับระบบบันทึกภาพระดับ 960H และเสียงที่ให้ความคมชัดทุกรายละเอียดพร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งโปรแกรมการบันทึกอิสระแต่ละกล้อง แต่ละช่วงเวลาผ่านฮาร์ดดิสก์อีกทั้งฟังก์ชั่นเชื่อมต่อดูภาพเหตุการณ์สด ย้อนหลัง และตั้งค่าระบบผ่านSmart phone, Tablet และ Notebookผ่านเครือข่าย 3G ได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งกว่า

FUJIKO VH960H
DVR Unparalleled High Resolution DVR กับ FUJIKO VH960H DVR ตัวเลือกที่ดีที่สุดในความเหนือชั้นของหนึ่งระบบ“เครื่องบันทึกรูปแบบดิจิตอล”สมัยใหม่ที่หาคู่เทียมยากพร้อมจะนำคุณก้าวสู่ยุคของความสมบูรณ์แบบระบบกล้องวงจรปิดสมัยใหม่พลังเต็มเปี่ยมกับระบบบันทึกภาพระดับ 960H และเสียงที่ให้ความคมชัดทุกรายละเอียดพร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งโปรแกรมการบันทึกอิสระแต่ละกล้อง แต่ละช่วงเวลาผ่านฮาร์ดดิสก์อีกทั้งฟังก์ชั่นเชื่อมต่อดูภาพเหตุการณ์สด ย้อนหลัง และตั้งค่าระบบผ่านSmart phone, Tablet และ Notebookผ่านเครือข่าย 3G ได้สะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งกว่า


Dual main monitor support


Enhance your secure performance

ตอบครบทุกช่วงของความต้องการได้ครบถ้วนอย่างเหมาะ
เจาะพอดี พร้อมระบบที่รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายใน
ที่ความจุ 3 เทราไบต์ ต่อ 1พอร์ตอีกสิ่งที่เน้นถึงการออกแบบ
โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก
ให้ FUJIKO VH960H DVR ดูแลคุณได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ดีไซน์แบบใหม่กับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบไม่ต้องถอดฝาเครื่องบันทึก  ผ่านถาดฮาร์ดดิสก์ใต้เครื่องบันทึก สะดวกและปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า
ประจุในเมนบอร์ด

โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ โดยระบบสามารถแจ้งเตือนในกรณีพบการทำงานผิดปกติของฮาร์ดดิส  ผ่านเสียงเตือนที่เครื่องบันทึกหรือผ่านอีเมล์ได้ทันทีAuto configuration record mode

หลากโปรแกรมการบันทึกอัตโนมัติให้คุณได้เลือกใช้ง่ายๆ  ด้วยภาษาพื้นฐานเพียงแค่คลิ๊ก! ระบบก็พร้อมบริการรับใช้คุณได้ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง  ใน  365  วัน  ของหลายๆ  ปี

ระบบบันทึกภาพแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ใดๆ และได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด เมื่อการบุกรุก,
เคลื่อนไหว ผ่านหน้ากล้อง โดยเครื่องบันทึกจะสร้างโหมดบันทึก
2 โปรแกรมในช่วงเวลาเดียวกันคล้าย Smart Record กรณีไม่มี
การเคลื่อนไหว ระบบจะบันทึกภาพที่ขนาดภาพเล็ก เฟรมต่ำ 
หากมีการเคลื่อนไหวระบบจะปรับเฟรมการบันทึกและภาพให้ใหญ่
และชัดขึ้นแบบอัตโนมัติ


Advanced independent recording mode

รองรับหลายโปรแกรมบันทึกแบบขั้นสูง  ให้คุณเลือกตั้งค่าโปรแกรมบันทึกล่วงหน้าได้อิสระแบบไร้ขีดจำกัด  ยืดหยุ่นกว่า ด้วยโหมดที่สามารถกำหนดระบบบันทึกแต่ละกล้อง  แต่ละช่วงเวลา  อิสระแตกต่างกันทั้งขนาดภาพ,  เฟรมการบันทึกและความละเอียด

Schedule,  Resolution  and  Frame  Selection
ด้วยระบบที่ชาญฉลาด  คุณสามารถเลือกการบันทึกแต่ละกล้องอย่างอิสระ  ในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งขนาดภาพ,  จำนวนเฟรม,  คุณภาพ  ได้เองทั้ง  4  ระดับ CIF,  HalfD1,  FullD1  และ  960H

Time line design

ออกแบบการบันทึกล่วงหน้า  ทำให้คุณสามารถตั้งตารางเวลาบันทึกตามความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะบันทึกแบบตรวจจับการเคลื่อนไหว,  ต่อเนื่อง,  หรือบันทึกร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์  แบบกลางคืน  หรือกลางวันได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Power on muti search mode

ปลอดปล่อยจากทุกข้อจำกัด  ของการเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จากระบบเดิมๆ   ในอดีต  สู่เทคโนโลยีที่ง่ายกว่า  FUJIKO  VH960H  DVR  ดูข้อมูลย้อนหลัง  จากหลายโหมดที่ให้คุณสัมผัสถึงความง่าย  และสะดวกกว่าระบบใดๆ

Calendar  Search
ค้นหาข้อมูลจากปฏิทินการบันทึกพร้อมกราฟฟิคแสดงข้อมูลใน
รูปแบบตารางสีแจ้งถึงสถานะโปรแกรมการบันทึก

Thumbnail  Search
โหมดค้นหาข้อมูลย้อนหลังแบบละเอียดลิขสิทธิ์เฉพาะของ 
FUJIKO  VH960H  DVR โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะ
การบันทึกเปรียบเทียบเป็นภาพจริง ทุกช่วงของข้อมูลซึ่ง
คุณสามารถเลือกการค้นหาในรูปแบบรายวัน  รายชั่วโมง 
หรือนาที

Event  Search
โหมดค้นหาเหตุการณ์การทำงานของระบบเครื่องบันทึก  ให้คุณตรวจสอบทุกการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว,  ไม่มีสัญญาณภาพ,  เครื่องบันทึกเปิด / ปิด  และอื่นๆ

Quick  Search
ง่ายที่สุดกับโหมดค้นหาข้อมูลแบบรวดเร็วเพียงคลิ๊กเมาส์
แล้วเลือกเวลาดูภาพย้อนหลังได้ทันที

Conven back-up is posible with VH960H
หมดความกังวลกับการถ่ายโอนข้อมูลภาพ  ข้อมูลสำคัญ  FUJIKO  VH960H  DVR  รองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน  USB  Drive,  ฮาร์ดดิสก์ภายนอก,  DVD  ภายนอก  กับรูปแบบไฟล์วีดีโอแบบ  avi  บนมาตรฐาน  iMM4  Codec  พร้อมระบบตรวจสอบการแก้ไขหรือตัดต่อภาพ  (Water  Mark)


Easy  backup  during  playback
ฟังก์ชั่นง่ายๆ  กับการถ่ายโอนข้อมูลวีดีโอ  ขณะดูภาพย้อนหลัง  เพียงเลือกเวลาเริ่มและสิ้นสุด

Easy  Back  up  GUI
เมนูถ่ายโอนข้อมูลแบบ  GUI  พร้อมแสดงวีดีโอตัวอย่าง 


Play  video  file
ระบบเล่นภาพจาก  Backup  ไฟล์  เทคโนโลยีหนึ่งเดียวของ  FUJIKO  VH960H  DVR ซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์คุณก็เล่นภาพได้จากเครื่องบันทึก


Multi  IP,  Multi  Device
รองรับการเชื่อมต่อกล้องจาก  Fujiko  และ  Fujiko  Premium  NVR,  DVR  และ  IP  Camera  ดูภาพพร้อมๆ
กัน  2  จอๆ  ละ  64  กล้อง  พร้อมเมนูการใช้งานโปรแกรมภาษาไทย

Health  Status  ตรวจสอบสถานะระบบเครื่องบันทึกและเครื่องเซิร์ฟเวอร์


Search  &  Backup  ค้นหาข้อมูลย้อนหลังและถ่ายโอนข้อมูล


ความสมดุลย์ที่สมบูรณ์แบบ  ระดับพรีเมี่ยม  คู่ควรกับคุณในประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นผ่านระบบปฏิบัติการ  MAC  OS  กับโปรแกรม  Smart  Remote  Agent  ทำให้ดูง่ายในการใช้งานระบบวงจรปิดในเชิงธุรกิจ  และการรักษาความปลอดภัย


เชื่อมต่อกล้องผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต  กับอินเทอเฟชที่ใช้งานง่ายแสดงภาพพร้อมกัน  36  กล้อง


ค้นหาภาพย้อนหลังพร้อมถ่ายโอนข้อมูลเก็บเป็นหลักฐานสำคัญ

ดูภาพผ่านระบบมือถือ  3G  หรือ  wifi
จากทุกๆ ที่ ให้คุณสะดวกกว่าและมั่นใจกับ
เหตุการณ์สำคัญและคนที่คุณรัก  ถูกดูแลผ่าน 
FUJIKO  VH960H  DVR

FUJIKO CCTV (กล้องวงจรปิด ฟูจิโกะ)

FUJIKO Premium MEGAPIXEL

กล้องวงจรปิด CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด ติดตั้ง CCTV ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดพรีเมียม

ณ ปัจจุบันมีหลายงานที่ต้องการนำกล้องวงจรปิดไปติดตั้งเพื่อดูป้ายทะเบียนรถยนต์ ซึ่งจะพบปัญหามาเป็นประจำเช่น มองไม่เห็นป้ายทะเบียนเลย แม้จะกำหนดเลนส์ไว้แคบที่สุดแล้วก็ตาม หรือ มีปัญหาจากแสงสะท้อนต่างๆ

         HLC (Highlight Compensation) คือหนึ่งเทคโนโลยีของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของฟูจิโกะ พรีเมี่ยม ที่ช่วยลดแสงสว่างจ้า จากไฟสปอร์ตไลท์ ไฟหน้ารถยนต์ หรือวัตถุที่มีแสงสีขาว เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่ถูกพัฒนาจากระบบ BLC (Black Light Compensation) โดยฟังก์ชั่นถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อดูป้ายทะเบียนรถยนต์ในเวลาคืน  ซึ่งจะช่วยลดและตัดปัญหาการสะท้อนจากไฟหน้ารถยนต์ได้เป็นอย่างดี  อีกหนึ่งจุดเด่นของฟีเจอร์ HCL ในระบบกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ พรีเมี่ยมคือผู้ใช้สามารถเลือกการทำงานได้ในรูปแบบ ALL DAY (เฉพาะกลางวัน), ALL NIGHT (เฉพาะกลางคืน) หรือ ALL TIME ได้อีกด้วย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

FUJIKO PREMIUM ความสมดุลของกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์แบบคู่ควรกับคุณในประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นผ่านระบบปฎิบัติการ MAC OS กับโปรแกรม Smart Remote Agent ทำให้ดูง่ายในการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดเชิงธุรกิจ    และระบบการรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

ราคาพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านระบบมือถือ 3G หรือ wifi จากทุกๆที่
ให้คุณสะดวกกว่าและมั่นใจกับเหตุการณ์สำคัญและคนที่คุณรักถูกดูแลผ่าน FUJIKO Premium

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV

สะดวกมากกว่ากับศูนย์กลางของระบบกล้องวงจรปิดสมัยใหม่

      เชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด FUJIKO และ FUJIKO Premium คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจน คมชัด สู่การควบคุมและจัดการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้คุณสัมผัสคุณภาพสูงสุดในระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยกว่า ซึ่งรองรับการติดตั้งผ่านระบบปฎิบัติการ Windows Os


ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

      ตอบทุกสิ่งที่คุณต้องการจากความคมชัดระดับพรีเมี่ยม FULL HD สร้างภาพได้ชัดเจนเหนือกว่าระบบ CCTV ทั่วไปให้รายละเอียดที่เล็กที่สุดของภาพสมบูรณ์แบบมากขึ้นพร้อมด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยการเชื่อมต่อระบบที่เหนือชั้นให้ทุกสตรีมมิ่ง ของการทำงานราบรื่นยิ่งกว่า

พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

กล้องวงจรปิด Fujiko Premium อีกหนึ่งระดับของการแสดงภาพที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง ด้วยการแสดงภาพสูงสุดแบบ Full HD2 ล้านพิกเซล@1080P ซึ่งช่วยเพิ่มมิติความชัดลึกให้ภาพบนมอนิเตอร์และให้รายละเอียดที่เล็กที่สุดของภาพสมบูรณ์แบบมากขึ้น


กล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

Multi IP, Multi Device รองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดจาก Fujiko และ Fujiko Premium NVR , DVR และ IP Cemera ดูภาพพร้อมๆกัน 2 จอ จอละ 64 กล้อง

กล้องวงจรปิด CCTV

Health Status ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกและเครื่องเซิฟเวอร์    Search & Backup ค้นหาข้อมูลย้อนหลังถ่ายโอนข้อมูล

กล้องวงจรปิด CCTV

ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด หลายช่องการสั่งการและควบคุมด้วยเทคโนโลยีรองรับการเชื่อมต่อเมาส์ไร้สาย และรีโมทไร้สายให้คุณสะดวกและเข้าถึงคอนเทนต์ของระบบเมนูได้อย่างง่ายกว่า

ราคากล้องวงจรปิด CCTV

เปลี่ยนรูปแบบของการสั่งงานให้มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ ให้คุณสะดวกกับการสั่งงานเครื่องบันทึกได้มากกว่า 254 เครื่องโดยใช้ Remote Control แค่ตัวเดียว ง่ายกว่าการควบคุมผ่าน USB เมาส์ หรือ USB Wireless Mouse


ราคากล้องวงจรปิด ราคากล้อง CCTV

ด้วยฟีเจอร์ที่ก้าวล้ำให้คุณบันทึกทุกสถานการณ์สำคัญอย่างแม่นยำ คมชัด ดูสมจริงเต็มรูปแบบด้วยระบบบันทึกภาพแบบ
Full HD@2 MegaPixel 1920x1080P 30 เฟรมเรท

  กล้องวงจรปิด CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย          ราคากล้องวงจรปิด ราคากล้อง CCTV
 • HD@1080P(HighDefinition)
  ด้วยการบันทึกที่สัมพันธ์กับระบบแสดงภาพที่
  Wide Screen16:9จึงทำให้รายละเอียดที่
  เล็กที่สุดของภาพสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
 • SD@D1(Standard Difinition)
  ระบบบันทึกภาพมาตราฐานทั่วไป ที่ระดับ
  SD 704x576 พิกเซล 3:4 ทำให้ขอบ
  ด้านซ้ายและขวาของภาพถูกตัดหายไปในบางส่วน

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

เพราะช่วงเวลาที่สำคัญในแต่ละกล้องวงจรปิดมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่
FUJIKO PREMIUM จึงออกแบบฟีเจอร์ สำหรับตั้งโปรแกรมบันทึกล่วงหน้า หลากหลาย ทั้งโหมดบันทึกตลอดเวลา, บันทึกตรวจจับการเคลื่อนไหว, บันทึกแบบอลาร์ม, บันทึกฉุกเฉิน และยืดหยุ่้นกว่ากับโปรแกรมที่สามารถกำหนด
ระบบบันทึกแต่ละกล้อง แต่ล่ะช่วงเวลาต่างกันอย่างที่ใจคุณต้องการ

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

Schedule Select
ใหมดการบันทึกตรงกับการใช้งานจริง เช่น บันทึกตลอดเวลาอย่างเดียว, ตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างเดียว, บันทึกภาพกับอุปกรณ์อลาร์ม, หรือบันทึกตลอดเวลา และตรวจจับการเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

Resolution Select
เลือกขนาดการบันทึกแต่ละกล้องวงจรปิด แต่ละเวลาอิสระต่างกัน เช่น กลางคืนภาพที่ระดับ VGA กลางวันระดับบันทึก HD ยืดระยะเวลาบันทึกนานกว่า

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

Time line Select
โปรแกรมและกราฟฟิคตั้งค่าการบันทึกง่ายๆ เพียงแค่้เปิดการบันทึก

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

ปลดปล่อยจากข้อจำกัดของการเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่ยุ่งยากในอดีต สู่เทคโนโลยีที่ง่ายกว่า Fujiko Premium
จึงออกแบบการค้นหา ข้อมูลย้อนหลังจากหลายโหมดที่คุณสัมผัสถึงความง่ายและสะดวกกว่าระบบใดๆ

กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
Calendar Search
ค้นหาข้อมูลจากปฎิทินการบันทึกพร้อมกราฟฟิคแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
สีบอกสถานะของโปรแกรมบันทึก
กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
Thumbnail Search
ค้นหาข้อมูลแบบละเอียดลิขสิทธิ์เฉพาะของะกล้องวงจรปิด FujikoPremium
โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะการบันทึกเปรียบเทียบเป็นภาพตัวอย่าง
ทุกช่วงของข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกการแสดงผล แบบรายชั่วโมง
หรือรายนาทีคุณจะเข้าถึงเหตุการณ์ อย่างรวดเร็วกว่าระบบใดๆ
กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด ราคากล้อง CCTV
Event Search
ค้นหาเหตุการณ์การทำงานของระบบเครื่องบันทึก
ให้คุณตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆในโปรแกรมไม่ว่า
จะเป็นการเคลื่อนไหว,ไม่มีสัญญาณภาพ ๆเครื่องบันทึกเปิด/ปิด
ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
Quick Search
ง่ายที่สุดกับโหมดค้นหาข้อมูลแบบรวดเร็วเพียง
คลิกเ้มาส์เลือกดูเวลาภาพย้อนหลังได้ทันที

กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด ราคากล้อง CCTV

ราคากล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

Fujiko Premiumกล้องวงจรปิดตอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ อย่างเหมาะเจาะพอดีอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำถึง คุณภาพระดับพรีเมี่ยม รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายในและภายนอก เพื่อให้การบันทึกภาพของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

S.M.A.R.T Checking
เพราะช่วงข้อมูลทุกช่วงสำคัญอย่างยิ่ง
Fujiko Premiumจึงมีระบบที่ช่วยตรวจสอบสถานะ
การทำงานของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งระบบจะสามารถส่ง เสียงเตือน
หรือ ส่งอีเมล์แจ้งคุณได้เมื่อพบการทำงานที่ผิดปกติจากกล้องวงจรปิด

ราคากล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

2 ฮารด์ดิสก์ภายใน 5 ฮารด์ดิสก์ภายนอก สำหรับรุ่น FKP-IPX04L FKP-IP08L และ FKP-HD04
5 ฮาร์ดดิสก์ภายใน 5 ฮาร์ดิสก์ภายนอก สำหรับรุ่น FKP-IPX16Pro

ราคากล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

กับโซลูชั่นแห่งนวัตกรรมใหม่ของระบบติดตั้งที่ง่ายกว่า Fujiko Premium จึงออกแบบ Hub Base PoE โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ตามมาตราฐาน IEEE 802.3af เพื่อข้อมูลภาพและไฟฟ้าด้วยสายแลนเพียงเส้นเดียว

ราคากล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

ราคากล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
ระบบจะค้นหาไอพี แอดเดรส อัตโนมัติ
เพียงเชื่อมต่อสายแลนจากกล้องไปยัง NVR
กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
ตรวจสอบสถานะการทำงาน
และรายงานสถานะการเชื่อมต่อจากที่ต่างๆ ผ่านระบบเครื่อข่าย

กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

เปลี่ยนระบบวงจรเดิมๆ จาก Analog สู่เทคโนโลยี MegaPixel กับสัญญาณภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยี MegaPixel Video on Coaxial มาตราฐานใหม่ของระบบภาพระดับ Full HD ที่ทำงานร่วมกับสาย Coaxial (RG6/BC,RG11/BC) ได้อย่างลงตัว

กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTVกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTVกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV
กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTVกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTVกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV


กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

กล้องวงจรปิด FUJIKO
เทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมีดีไซน์
ที่ลงตัวของระบบความปลอดภัย
คุณภาพแห่ง CCTV สมัยใหม่ที่พัฒนามาเพื่อคุณ 

  - See vistors' youtube
  - Showroom
  - E-catalog online

 


กล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ราคากล้อง CCTV

SGD INTER TRADING CO., LTD.

ที่อยู่ :          54/56 ถนนเจริญกรุง                   ซอยหน้าวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์                   เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :           0-2222-0559
FAX :          0-2226-3031
E-mail :      sgdinter@sgdinter.com